තරුෂි පිටිගල විසිනි

  1. ගොම කුරුමිණියන්ගේ ආහාර වන්නේ සතුන්ගේ මළපහය. ඔවුන් මළපහ වල ඇති පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ජලය උරාබොමින් ජීවත් වේ.
  1. මොවුන් ආක්ටික් මහද්වීපයේ හැර අන් සෑම තැනකම හමුවෙයි.
  1. ඇතැම් ගොම කුරුමිණියන්ට තමන්ගෙ බර මෙන් 1141 ගුණයක බරක් ඇඳගෙන යා හැකි බැවින් මෙලොව සිටින ශක්තිමත් සහ හොඳම බර උසුලන්නා ලෙසටද සැලකේ. මන්ද එය මිනිසෙකු, තට්ටු දෙකෙ බස් රථ හයක් මිනිසුන්ගෙන් පිරි ඇති අවස්තාවක ඇදීමට සමාන බැවිනි.
  1. ගොම කුරුමිණියන් තමන් විසින්ම බෝල කරගත් ගොම බෝල ගෙනියන්නේ සෘජු මගක වේ. පර්යේෂකයින් පවසන්නේ ඔවුන් එසේ කෙළින් මඟක ගමන් කරන්නෙ සුර්යයාගේ හෝ චන්ද්‍රයාගේ උදව්වෙන් බවයි. 
  1. ගොමකුරුමිණියා විසින් බෝල කර ගන්නා ගොම බෝල ආහාර පිණිස, සහකාරිය ආකර්ෂණ කර ගැනීම පිණිස මෙන්ම බිත්තර දැමීම සඳහාත් යොදා ගනී.
  1. පැරණි මිසර වැසියන් මෙම ගොම කුරුමිණියන්, කෙප්රි දෙවියන්ගේ දිව්‍යමය අවතාරය ලෙස සලකනු ලබයි.
  1. මොවුන් තල්ලු කරගෙන යන ගොම බෝල පොළොව යටට හෑරු කුඩා බෙන තුලට දමයි. පසුව  ගැහැණු සතුන්එම ගොම බෝල තුල බිත්තර දමයි. 
  1. ගොම කුරුමිණියන් පස සාරවත් කිරීමට මෙන්ම බීජ ප්‍රාචාරණයටත් සහය දක්වන බැවින් වනාන්තර වැඩිදියුණු කිරීමට හේතු වෙනවා වගේම මොවුන් පොළොව මතුපිට ඇති සත්ත්ව මල පහ ඉවත් කොට පිරිසිදු කිරීමටද සහයෝගය දක්වයි.